Godło Polski
Godło Szkoły Podstawowej nr 3 w Biłgoraju

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,

A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

   

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Harmonogram czynności

 

19.01.2024r.

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

23.01.2024r.

09.02.2024r.

1500

Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024.

Rekrutacja

13.02.2024r.

04.03.2024r.

1500

Składanie podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

06.03.2024r.

11.03.2024r.

 

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

 

13.03.2024r.

1500

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do oddziału przedszkolnego.

14.03.2024r.

27.03.2024r.

1500

Potwierdzenie pisemne przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego.

 

28.03.2024r.

1000

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

Rekrutacja – nabór uzupełniający (na wolne miejsca)

24.04.2024r.

06.05.2024r.

1500

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

10.05.2024r.

14.05.2024r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

16.05.2024r.

1500

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do oddziału przedszkolnego.

17.05.2024r.

23.05.2024r.

1500

Potwierdzenie pisemne przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego.

 

27.05.2023r.

900

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej.


Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025

Wymagane dokumenty do przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

Pliki do pobrania ze strony internetowej szkoły sp3bilgoraj.pl
 lub w sekretariacie szkoły.

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.
  2. Załączniki nr 1 i nr 2.
  3. Załączniki nr 3 i nr 4.
  4. Załącznik nr 5.
  5. Klauzula informacyjna przy rekrutacji.
  6. Potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego.

 

 

Pliki do pobrania