Godło Polski
Godło Szkoły Podstawowej nr 3 w Biłgoraju

Rekrutacja do klasy I

 

 

TERMINY NABORU DO KLAS PIERWSZYCH

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Harmonogram czynności

 

19.01.2024r.

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja

24.01.2024r.

8.03.2024r.

1500

Składanie w szkole podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole podstawowej.

 

13.03.2024r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

18.03.2024r.

1400

Opublikowanie w szkołach podstawowych list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

Uwaga: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

19.03.2024r.

26.03.2024r.

1500

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.

 

28.03.2024r.

1500

Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja – nabór uzupełniający

7.08.2024 r.

13.08.2024r.

1500

Składanie w szkole wniosków o przyjęcie do szkoły wraz dokumentami i oświadczeniami.

 

19.08.2024r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

21.08.2024r.

1200

Opublikowanie w szkołach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

Uwaga: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

22.08.2024r.

26.08.2024r.

1500

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.

 

28.08.2024r.

1100

Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 


Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

Wymagane dokumenty do przyjęcia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

Pliki do pobrania ze strony internetowej szkoły sp3bilgoraj.pl
 lub w sekretariacie szkoły.

  1. Karta zgłoszenia dziecka do klasy I – dla dzieci z obwodu szkoły.

  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I - dla dzieci spoza obwodu szkoły.

  3. Załączniki nr 1 i nr 2 - dla dzieci spoza obwodu szkoły.

  4. Klauzula informacyjna przy rekrutacji.

  5. Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I.

Pliki do pobrania