Godło Polski
Godło Szkoły Podstawowej nr 3 w Biłgoraju

Poczet sztandarowy

Poczet sztandarowy jest jednym z podstawowych elementów ceremoniału szkolnego.  Ceremoniał szkolny to procedury, zachowania i zwyczaje przyjęte w szkole, niezbędne do uroczystych obchodów świąt  państwowych, narodowych, religijnych oraz ważnych  rocznic  i innych istotnych w życiu szkoły wydarzeń.

Skład szkolnego pocztu sztandarowego dobierany jest spośród uczniów najstarszej klasy. Służba w poczcie sztandarowym szkoły to najważniejsza funkcja w karierze uczniowskiej. Może być powierzona tylko takim uczniom, którzy  osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, prezentują nienaganną postawę i odznaczają się wysoką kulturą osobistą. Udział w poczcie sztandarowym stanowi wielkie wyróżnienie.

Szkolny poczet sztandarowy tworzą: chorąży oraz asysta pocztu.

Chorąży jest osobą, która trzyma, a podczas przemieszczania się pocztu niesie sztandar. Spoczywa na nim obowiązek opieki i umiejętnego obchodzenia się ze sztandarem.

Asysta jest dopełnieniem pocztu. Służy pomocą i wykonuje polecenia dowódcy. Asysta dopełnia poczet do nieparzystej liczby całego składu.

Atrybutem członków pocztu sztandarowego jest biało -czerwona szarfa, przewieszona przez prawe ramię i zwrócona białym kolorem w stronę kołnierza oraz spięta na wysokości lewego biodra.

Podczas uroczystości żaden element ubioru nie może zasłaniać biało-czerwonej szarfy.

Kadencja pocztu sztandarowego trwa rok. Uroczyste przekazanie sztandaru odbywa się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Sztandar bierze udział w najważniejszych uroczystościach szkolnych m.in.:

 • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
 • państwowe uroczystości rocznicowe,
 • ceremonia ślubowania klas pierwszych,
 • ceremonia przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego,
 • uroczyste Msze św.

 

 

 • 2023/2024
  • Oliwia Tatar
  • Natalia Bober
  • Oliwia Pupiec
  • Natasza Nowak
  • Julia Kiepura
  • Adrianna Kubik
  • Karol Bielak
  • Huber Ochęduszko

 

 

 • 2022/2023
  • Mateusz Jopek
  • Maja Szawara
  • Lena Okoń
  • Traczykiewicz Szymon
  • Pokarowska Magdalena
  • Lena Kanty
  • Anna Kanar
  • Paulina Blicharz
  • Maja Mróz
  • Igor Pobereszko
  • Marcel Kościelski
  • Szymon Frączek

 

 • 2021/2022
  • Olena Misztal
  • Milena Ćwiek
  • Bartłomiej Kordas
  • Kacper Bednarz
  • Michał Rojek
  • Martyna Senderek
  • Aleksandra Kornik
  • Paweł Wołoszyn

 

 • 2020/2021
  • Michalina Rybak
  • Pola Bastrzyk
  • Natalia Ksiądz
  • Monika Ogorzałek
  • Marlena Tyszko
  • Kewin Kurzyna
  • Jakub Pokrywka
  • Amelia Nowak
  • Rafał Wąsek

 

 • Poczet sztandarowy