Godło Polski
Godło Szkoły Podstawowej nr 3 w Biłgoraju

Szkolne Koło PCK

Koło PCK jest cenna formą pracy z uczniami, którzy chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Młodzież w wieku dorastania potrzebuje pozytywnych wzorców, samorealizacji, dysponuje ogromnym potencjałem pomysłów i energii. Wystarczy wskazać jej właściwą drogę działań, a praca w kole PCK daje im tą możliwość. Pozwala młodzieży poznać podstawowe zasady pracy wolontariatu, w sposób aktywny włączyć się w akcje, kwesty organizowane przez PCK na rzecz ludzi potrzebujących pomocy. Jest propozycją pożytecznego spędzania wolnego czasu, spełnienia się w życiu niosąc „pomocną dłoń” drugiemu człowiekowi.

W naszej szkole koordynatorem Szkolnego Koła PCK jest Anna i Jacek Kusz. Hasłem przewodnim Szkolnego Koła PCK jest pomoc drugiemu człowiekowi, które przyświeca Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. Podstawowym celem pracy naszego Szkolnego Koła PCK jest propagowanie w środowisku szkolnym idei humanitaryzmu i zasad działania PCK oraz podstawowych pojęć takich jak:

  • humanitaryzm
  • prawa człowieka
  • godność człowieka.

Naszym celem jest również działanie w zakresie opieki i pomocy osobom potrzebującym poprzez:

  • kształtowanie wśród uczniów aktywnej postawy zachowania przejawiającej się we wrażliwości na los drugiego człowieka
  • wyrabianie gotowości do niesienia pomocy
  • aktywne uczestnictwo w akcjach PCK ( np. zbiórki czapek i odzieży, artykułów szkolnych, itp., kwestach ulicznych)
  • propagowanie idei wolontariatu wśród młodzieży.

 

  • Szkolne Koło PCK