Godło Polski
Godło Szkoły Podstawowej nr 3 w Biłgoraju

Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Jego członkiem zostaje się w chwili przyjęcia do szkoły. Samorząd jest organizacją uczniów dla uczniów. Jest organizacją demokratyczną. Uczniowie klas IV-VIII wybierają swoich przedstawicieli do Rady Samorządu spośród kolegów i koleżanek, a opiekuna samorządu z grona pedagogicznego. Od wielu lat funkcję opiekuna pełni nauczycielka matematyki, Agata Tutka. Samorząd przygotowuje wiele imprez i konkursów. Każdego roku wychodzi z nowymi, ciekawymi propozycjami.  
       

Działania SU w ciągu roku szkolnego:

  • organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
  • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
  • udział w akcjach charytatywnych, np. coroczne akcje na rzecz Hospicjum Santa Galla
  • w Łabuńkch
  • udział w ogólnopolskich akcjach, np. zbiórki elektrośmieci
  • współudział w uroczystościach szkolnych, dekoracja sali gimnastycznej na choinkę szkolną

Każde z tych działań jest ważne i wartościowe, ponieważ umożliwia realizację pasji i zainteresowań uczniów.

Rada Samorządu Uczniowskiego ma za zadanie aktywizowanie i angażowanie w różnorodne szkolne i lokalne aktywności jak największej liczby uczniów, informowanie o różnych wydarzeniach, zbieranie pomysłów i podejmowanie nowych inicjatyw. Pomagamy uczniom naszej szkoły odnaleźć swoje miejsce w szkole. Jesteśmy w gotowości rozwiązywać ich problemy, a także problemy dotyczące wszystkich uczniów szkoły.