Godło Polski
Godło Szkoły Podstawowej nr 3 w Biłgoraju

Rodo - informacje

Inspektor ochrony danych Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, 23-400 Biłgoraj, ul. H. Sienkiewicza 6

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Panią Katarzynę Piórko, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: iod@bilgoraj.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pliki do pobrania