Godło Polski
Godło Szkoły Podstawowej nr 3 w Biłgoraju

2023-11-03

 REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „JESIEŃ OCZAMI UCZNIA”

 

Cele konkursu:

 • rozwijanie twórczości fotograficznej dzieci
 • zainteresowanie pięknem
  i różnorodnością przyrody
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i ekologicznej

Uczestnicy konkursu:

Uczniowie klas IV-VIII SP3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W BIŁGORAJU

Warunki konkursu:

 • złożenie zdjęć o tematyce zgodnej z tematem konkursu
  do dnia 17 listopada 2023 r. do p. Aldony Dołomisiewicz
 • wymagany format zdjęć 10 x 15 cm oraz wersja elektroniczna przesłana na adres mailowy: aldonadzdalne@gmail.com
 • każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia
 • do zdjęć należy dołączyć następujące informacje:

a/ imię i nazwisko oraz klasę ucznia – autora zdjęć

b/ tytuł/-y zdjęć

 

Po upływie terminu składania prac jury wyłoni zwycięzców, oceniając aspekty techniczne, kompozycyjne i estetyczne.

Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane nagrody

 

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania nagrodzonych prac na stronie internetowej szkoły oraz na profilu szkoły na Facebooku

 

Zapraszam do udziału w konkursie

 

 • Konkurs fotograficzny

» powrót