Godło Polski
Godło Szkoły Podstawowej nr 3 w Biłgoraju

2023-10-29

#SzkołaPamięta

   Nasza szkoła przyłączyła się do tegorocznej edycji projektu zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pt. „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o zmarłych, a także o historii i bohaterach naszego kraju oraz regionu.

   Uczniowie klasy 4c pod opieką wychowawczyni uporządkowali miejsce pamięci- pomnik poświęcony ofiarom poległym w walce z hitlerowcami we wrześniu 1939 roku, który usytuowany jest przy ulicy Armii Kraków w Biłgoraju. Dzieci poznały historię tego miejsca, uporządkowały jego otoczenie, zapaliły znicz i odmówiły modlitwę za ofiary poległe w czasie II wojny światowej. Uczniowie klasy 1a, 1b i 1c pod opieką wychowawczyń odwiedzili pobliski cmentarz, zapalili znicze i oddali hołd poległym żołnierzom.

   W ramach projektu powstały również liczne prace plastyczne oraz tematyczne gazetki o bohaterach naszego regionu w wykonaniu klas 1b, 7a, 7c, 7d. Uczniowie z ogromnym entuzjazmem zareagowali na udział w projekcie. Wykazali się ogromnym zaangażowaniem i uwrażliwieniem na historię naszego regionu. Licznie opowiadali historie i opowieści z czasów II wojny światowej, które przekazywane są w ich domach z pokolenia na pokolenie. Udział w projekcie "Szkoła pamięta" przypomniał nauczycielom i uczniom jak ważna jest pamięć. 

 


Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabraniamy kopiowania i powielania treści bez zgody administratora strony internetowej szkoły. 

 • Projekt "Szkoła pamięta" #SzkołaPamięta
 • Projekt "Szkoła pamięta" #SzkołaPamięta
 • Projekt "Szkoła pamięta" #SzkołaPamięta
 • Projekt "Szkoła pamięta" #SzkołaPamięta
 • Projekt "Szkoła pamięta" #SzkołaPamięta
 • Projekt "Szkoła pamięta" #SzkołaPamięta
 • Projekt "Szkoła pamięta" #SzkołaPamięta
 • Projekt "Szkoła pamięta" #SzkołaPamięta
 • Projekt "Szkoła pamięta" #SzkołaPamięta
 • Projekt "Szkoła pamięta" #SzkołaPamięta
 • Projekt "Szkoła pamięta" #SzkołaPamięta
 • Projekt "Szkoła pamięta" #SzkołaPamięta
 • Projekt "Szkoła pamięta" #SzkołaPamięta
 • Projekt "Szkoła pamięta" #SzkołaPamięta
 • Projekt "Szkoła pamięta" #SzkołaPamięta
 • Projekt "Szkoła pamięta" #SzkołaPamięta
 • Projekt "Szkoła pamięta" #SzkołaPamięta
 • Projekt "Szkoła pamięta" #SzkołaPamięta
 • Projekt "Szkoła pamięta" #SzkołaPamięta
 • Projekt "Szkoła pamięta" #SzkołaPamięta
 • Projekt "Szkoła pamięta" #SzkołaPamięta
 • Projekt "Szkoła pamięta" #SzkołaPamięta
 • Projekt "Szkoła pamięta" #SzkołaPamięta
 • Projekt "Szkoła pamięta" #SzkołaPamięta
 • Projekt "Szkoła pamięta" #SzkołaPamięta
 • Projekt "Szkoła pamięta" #SzkołaPamięta
 • Projekt "Szkoła pamięta" #SzkołaPamięta
 • Projekt "Szkoła pamięta" #SzkołaPamięta
 • Projekt "Szkoła pamięta" #SzkołaPamięta
 • Projekt "Szkoła pamięta" #SzkołaPamięta
 • Projekt "Szkoła pamięta" #SzkołaPamięta
 • Projekt "Szkoła pamięta" #SzkołaPamięta
 • Projekt "Szkoła pamięta" #SzkołaPamięta
 • Projekt "Szkoła pamięta" #SzkołaPamięta

» powrót